Od daru do darczyńcy

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 16, Numer 1 (2008) s. 247-255
Hanna Barbara Gerl-Falkovitz

 

do góry