"Każdy ma swoje Emaus : wybór kazań o kapłaństwie", Piotr Nitecki, Wrocław 2007 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 16, Numer 1 (2008) s. 276-279
Piotr Wróbel , Piotr Nitecki (aut. dzieła rec.)

 

do góry