"Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II : zarys problematyki", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2006 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 16, Numer 2 (2008) s. 271-274
Tadeusz Reroń , Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.)

 

do góry