Kościół Starego Testamentu – Boży projekt pisany dziejami Narodu Wybranego

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 19, Numer 1 (2011) s. 7-12
Stanisław Nagy

 

do góry