Między sensem a bezsensem ludzkiej egz ystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. Kongres Teologów Polskich, Poznań, 13–16 września 2010 r.

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 19, Numer 1 (2011) s. 213-220
Elżbieta Dołganiszewska

 

do góry