Słowa i czyny Jezusa jako uzasadniona propozycja wiary chrześcijańskiej

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 19, Numer 2 (2011) s. 29-40
Andrzej Nowicki

 

do góry