Jak zostać apostołką, czyli feministyczna lektura Biblii w dawnych wiekach Kościoła

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 19, Numer 2 (2011) s. 69-79
Andrzej Siemieniewski

 

do góry