Absurd jako naczelna kategoria interpretacyjna w egzystencjalnym irracjonalizmie Lwa Szestowa

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 19, Numer 2 (2011) s. 165-183
Piotr Mrzygłód

 

do góry