Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (1)

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 19, Numer 2 (2011) s. 185-193
Michał Piela

 

do góry