VIII Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne : nie ustawać w głoszeniu Dobrej Nowiny – Bagno, 9 maja 2011 r.

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 19, Numer 2 (2011) s. 215-218
Roman Słupek

 

do góry