Czy cierpiący Bóg może być piękny? Odpowiedź lady Juliany z Norwich

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 20, Numer 1 (2012) s. 53-62
Bogdan Ferdek

 

do góry