Historia i dzień dzisiejszy Glisna

Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, Numer 4 (1997) s. 331-333
Czesław Osękowski

 

do góry