Kim są członkowie Szkockiej Partii Narodowej? : wokół książki "The Scottish National Party : transition to power", by James Mitchell, Lynn Bennie, Rob Johns, Oxford, 2012

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Tom 20, Numer 2 (2013) s. 219-231
Sergiusz Bober , James Mitchell (aut. dzieła rec.), Lynn Bennie (aut. dzieła rec.), Rob Johns (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
James Mitchell, Lynn Bennie, Rob Johns: "The Scottish National Party : transition to power", Oxford, 2012

 

do góry