"Polityki publiczne : doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach : jak działa państwo, gdy zamierza, chce, musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?" Andrzej Zybała, Warszawa, 2012 : [recenzja]

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Tom 20, Numer 2 (2013) s. 243-246
Karol Dąbrowski , Andrzej Zybała (aut. dzieła rec.)

 

do góry