"Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku : wybrane zagadnienia", Jan Ryszard Sielezin, Marek Golińczak (red.), Wrocław, 2012 : [recenzja]

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Tom 20, Numer 2 (2013) s. 246-251
Janusz Stefaniak , Jan Ryszard Sielezin (aut. dzieła rec.), Marek Golińczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry