Konferencja "Bezpieczęństwo energetyczne w Europie", 27-28 maja 2013 roku, Wydział Politologii UMCS

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Tom 20, Numer 2 (2013) s. 264-265
Bartosz Bojarczyk, Jakub Olchowski

 

do góry