Działalność naukowa Zakładu Historii Śląska IH PAN w latach 1953-1969 i perspektywy na przyszłość

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 25, Numer 2 (1970) s. 183-199
Stanisław Michalkiewicz

 

do góry