Kici karaj łuwachłar jiłta 5692 biźnin sanawymyz kere (1931-32) = Maly kalendarz karaimski na rok 5692 według naszej rachuby (1931-32)

Karaj Awazy, Numer 1 (3) (1932)

 

do góry