Udział wojska litewskiego w wojnie polsko-tureckiej w latach 1684-1699

Historia i Świat, Tom 3 (2014) s. 111-134
Marek Wagner

 

do góry