"Tutaj pociąg się zatrzymał... Przesiedlenia przymusowe z Pomorza Zachodniego i na Pomorze Zachodnie w latach drugiej wojny światowej i wkrótce po niej na tle innych migracji przymusowych w XX wieku" : sprawozdanie z konferencji naukowej studentów i młodych naukowców uniwersytetów w Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, Gdańsku, Marburgu, Osnabrück, Szczecinie, Wrocławiu i Würzburgu, Akademia Europejska Kulice-Külz, 9-12.10.2008

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 24 (53), Numer 2 (2009) s. 222-228
Monika Anna Kowalska

 

do góry