Podstawa konstytucyjna do nakładania podatków

Kwartalnik Prawa Publicznego, Tom 8, Numer 1/2 (2008) s. 207-220
Ireneusz Nowak, Andrzej Nowak

 

do góry