Stosowanie prawa międzynardowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski : kolokwium polsko-francuskie, Warszawa, 21-22 października 2005 r.

Kwartalnik Prawa Publicznego, Tom 6, Numer 1 (2006) s. 293-300
Elżbieta Morawska

 

do góry