Obowiązek podatkowy na gruncie polskiego prawa podatkowego : uwagi de lege lata i de lege ferenda

Kwartalnik Prawa Publicznego, Tom 9, Numer 1/2 (2009) s. 47-70
Ireneusz Nowak, Andrzej Nowak

 

do góry