"Stan i funkcjonowanie rynku kredytowego w głównych państwach kapitalistycznych", J. Rutkowski, Szczecin 1962 : [recenzja]

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 7, Numer 1 (1963) s. 89-95
Hanna Jabłońska , Józef Rutkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry