Działalność Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy w Szczecinie

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 7, Numer 4 (1963) s. 153-168
Henryk Lesiński

 

do góry