Walki Ludowego Wojska Polskiego i I Armii Radzieckiej o wyzwolenie Pomorza Zachodniego w 1945 r.

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 7, Numer 5 (1963) s. 7-40
Emil Jadziak

 

do góry