Z dziejów walki o ziemię we wschodnich powiatach Pomorza Zachodniego w latach 1918-1945

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 7, Numer 6 (1963) s. 5-25
Józef Stanielewicz

 

do góry