Kształtowanie się sieci oraz księgozbioru bibliotek publicznych województwa szczecińskiego w latach 1945-1962

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 7, Numer 6 (1963) s. 103-123
Tadeusz Białecki

 

do góry