"Upadek "Festung Breslau", 15.II.-6.V.1945", K. Jońca, A. Konieczny, Wrocław-Kraków-Warszawa 1963 ; ""Festung Breslau" - dokumenty oblężenia, 16.II.-6.V.1945", K. Jońca, A. Konieczny, Warszawa-Wrocław 1962 : [recenzja]

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 7, Numer 6 (1963) s. 137-139
Kazimierz Golczewski , Karol Jońca (aut. dzieła rec.), Alfred Konieczny (aut. dzieła rec.)

 

do góry