Idealizacja książki

Przegląd Humanistyczny, Tom 25, Numer 6/189 (1981) s. 163-167
Andrzej Cieński , Karol Głombiowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Krarol Głombiowski ,Książka w procesie komunikacji społecznej ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1980

 

do góry