Nowe studia i szkice Bolesława Farona

Przegląd Humanistyczny, Tom 50, Numer 4 (397) (2006) s. 99-101
Zdzisław Jerzy Adamczyk , Bolesław Faron (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
B. Faron ,Szkice o literaturze i kulturze XX wieku ,Kraków 2005 : [recenzja]

 

do góry