Poznanie w świetle znaków

Przegląd Humanistyczny, Tom 25, Numer 6/189 (1981) s. 155-159
Zofia Mitosek , M. Bense (aut. dzieła rec.), Hanna Buczyńska-Garewicz (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Max Bense ; przeł. Jan Garewicz ; słowo wstępne Hanna Buczyńska-Garewicz ,Świat przez pryzmat znaku ,Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy 1980

 

do góry