"Cathexis Reader : Transactional Analysis Treatment of Psychosis", J.L. Shiff, New York 1975 : [recenzja]

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, Tom 2 (2013) s. 153-156
Zbigniew Łęski , J.L. Shiff (aut. dzieła rec.)

 

do góry