"Life Scripts : A Transactional Anaysis of Unconscious Relational Patterns", Richard G. Erskine, [b.m.] [b.r.] : [recenzja]

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, Tom 3 (2014) s. 155-157
Zbigniew Łęski , Richard G. Erskine (aut. dzieła rec.)

 

do góry