"O czym dziś opowiada antropologiczna opowieść?", z Wojciechem J. Bursztą rozmawia Agnieszka Ogonowska

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 5 (2013) s. 272-286
Wojciech J. Burszta, Agnieszka Ogonowska

 

do góry