Znaczenie działalności eksportowej dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego – wyniki badania ankietowego

Ekonomia Międzynarodowa, Numer 5 (2014) s. 29-44
Agnieszka Kłysik-Uryszek, Tomasz Serwach

 

do góry