Import zaopatrzeniowy i inwestycyjny a perspektywy uczenia się przedsiębiorstw przemysłowych z województwa łódzkiego

Ekonomia Międzynarodowa, Numer 5 (2014) s. 45-59
Piotr Gabrielczak, Agnieszka Kłysik-Uryszek

 

do góry