Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych

Ekonomia Międzynarodowa, Numer 7 (2014) s. 136-149
Liwiusz Wojciechowski, Judyta Lubacha-Sember

 

do góry