Uczniowskie zmagania się ze słowem : o pisaniu dłuższej wypowiedzi na różnych poziomach nauczania

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviens. Studia ad Didactam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Tom 4, Numer 140 (2013) s. 45-63
Anna Guzy, Bernadeta Niesporek-Szamburska

 

do góry