Słowo w multimediach edukacyjnych : na przykładzie programów komputerowych do nauki języka polskiego w gimnazjum i liceum

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviens. Studia ad Didactam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Tom 4, Numer 140 (2013) s. 288-302
Krzysztof Kaszewski

 

do góry