Słowo wstępne

Oeconomia Copernicana, Tom 1, Numer 1 (2010) s. 5-6
Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński

 

do góry