Weryfikacja empiryczna parytetu siły nabywczej

Oeconomia Copernicana, Tom 3, Numer 3 (2012) s. 37-61
Jakub Wiśniewski

 

do góry