Komentarz do "Etyki Nikomachejskiej". Lekcja I

Rocznik Tomistyczny, Tom 3 (2014) s. 244-254
Tomasz z Akwinu , Artur Andrzejuk (tł.)

 

do góry