"Kwestie dyskutowane o złu" = "Quaestiones disputatae de malo", q. 16, a. 1

Rocznik Tomistyczny, Tom 1 (2012) s. 229-248
Tomasz z Akwinu, Kinga Górka , Julia Kaliszewska (tł.), Eliza Ryglewicz (tł.), Martyna Waśniewska (tł.), Michał Zembrzuski (tł.)

 

do góry