Z życiorysu chłopa - działacza

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 1 (1987) s. 128-138
Stanisław Ceberek

 

do góry