Śmierć jako sytuacja tragiczna w filozofii Jaspersa i Kierkegaarda = Death as Ultimate Situation in the Philosophy of Jaspers and Kierkegaard

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 20 (2014) s. 113-128
Michał Janiak

 

do góry