Humanizacja postindustrialnej przestrzeni miejskiej - przykład nowojorskiego parku High Line jako udanej rewitalizacji dawnej linii kolejowej = Humanisation of Post-Industrial Urban Space - The Example of New York High Line Park as Successful Revitalisation of Former Railway Line

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 20 (2014) s. 535-545
Wiesława Gadomska

 

do góry