"Specyfika moralności chrześcijańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II", A. Jucewicz, Pieniężno 2004 : [recenzja]

Studia Warmińskie, Tom 44/45 (2007/2008) s. 267-270
Zdzisława Kobylińska , Antoni Jucewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry