Estetyzacja etyki : projekt Michela Foucaulta w polemice z dorobkiem Oświecenia = Aesthetization of Ethics : Michel Foucault's Project in Dispute with Achievement of Enlightenment

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 17 (2011) s. 321-330
Andrzej Poterała

 

do góry