Historia nauki jako historiozofia : Lucio Russo i koncepcja rozwoju naukowego = History of Science as Historiosophy : Lucio Russo and Theory of Scientifical Development

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 17 (2011) s. 345-361
Piotr Wasyluk

 

do góry